Wachtdag compensatie bij ziek zijn

Wachtdagcompensatie bij ziek zijn

Wachtdagcompensatie, wat is dat?
De eerste twee dagen dat je ziek bent, gelden als wachtdag op grond van de Ziektewet, waarover jij, als uitzendkracht, geen recht op een uitkering hebt.
Van de twee wachtdagen wordt één wachtdag gecompenseerd. Deze compensatie vindt plaats door een opslag op het loon. De hoogte van deze opslag bedraagt 0,71% kantoorfuncties en voor fysiek zwaardere beroepen is dat 1,16%.

Dus krijg ik nou wel of geen geld als ik me ziek meld?
Wanneer jij werkt via een contract met Uitzendbeding, dan krijg je voor je 1ste 2 dagen ziekte geen vergoeding vanuit het UWV. De eerste dag daar werk je eigenlijk voor en de 2de dag is voor eigen risico. De dagen daarna worden deels door het UWV en deels door jouw uitzendbureau vergoedt.

Uitzendbeding? Hoe weet ik of ik wel of niet via zo’n wijze werk?
Dit staat op het contract wat je ondertekent hebt om bij jouw uitzendbureau aan de slag te gaan. Indien je het toch zeker wilt weten, neem dan contact op met jouw contactpersoon. 

Waar kan ik hier nog meer informatie over vinden?
Via de websites van jouw betreffende CAO’s, de ABU of de NBBU. Maar even voor het gemak:

ABU CAO | NBBU CAO

Beide CAO’s hebben ook eigen mobiele app.

Ik wil nog wat vragen!
 Neem dan contact met ons op. Dat kan via de buttons!