Vraag & Antwoord

Hier komen alle vragen en antwoorden te staan van de Q&A

Hoofstuk 1: Introductie en geschiedenis

Vraag #1 (07-03-2018)

Wat is een uitzendbureau?

De officiële definitie is:
Een uitzendbureau is een intermediair, dit houdt in dat dit bureau als een tussenpersoon tussen twee partijen functioneert. Uitzendbureaus bemiddelen tussen werkzoekenden en bedrijven die al dan niet tijdelijk werknemers willen inlenen om bepaalde werkzaamheden uit te voeren

Iets makkelijker:
Een uitzendbureau is een werkgever waar de werknemers bij verschillende opdrachtgevers werken. Dit kan zijn voor tijdelijke projecten of bijvoorbeeld bij vakantieperioden. Belangrijk is wel dat de medewerkers in dienst blijven van de uitzendonderneming.

Vraag #2 (08-03-2017)

Wat voor soort uitzendbureaus zijn er?

Uitzendbureaus zijn er vele vormen en maten. Het grootste onderscheid wat kan worden gemaakt is de branche waar het bedrijf actief in is. Zo heb je uitzendondernemingen voor de horeca, evenementen, de bouw, IT en veel meer.

Mijn zus bijvoorbeeld, Apics Flexjobs, is actief in de logistiek en productie.

Wat je ook steeds vaker ziet zijn de ‘platform’ uitzendondernemingen. Daar wordt als ware een interne marktplaats opgezet, waar de mogelijke uitzendkrachten en opdrachtgevers via een systeem in aanraking kunnen komen met elkaar. De traditionele rol van de tussenpersoon wordt hier dus vervangen.

Vraag #3 (12-03-2018)

Wanneer is het concept van een uitzendbureau eigenlijk ontstaan?

In de jaren 20 startte de Amerikaan Samuel L. Workman een eenmanszaak waar hij mensen in dienst nam die hij dan tijdelijk uitzond. In de jaren 30 werd dit zijn fulltime baan. In Nederland is het concept in de jaren 50 overgewaaid.

Vraag #4 (13-03-2018)

In de jaren 50 is het concept dus overgewaaid naar Nederland, maar hoe zag het toen eigenlijk uit?

In die periode kreeg de wet Arbeidsbemiddeling licht. Arbeidsbemiddeling kwam in de handen van de overheid die als gevolg bureaus oprichtte. Maar in de praktijk bleek dit niet de juiste oplossing te zijn. De oplossing leek gevonden te worden in 1965 met de wet Ter beschikking stellen van Arbeidskrachten (TBA). Meer over deze wet morgen!

Vraag #5 (14-03-2018)
Wat houdt de wet TBA (Ter beschikking stellen van Arbeidskrachten) in?
De wet is het beste te vergelijken met een vergunning. Alleen ondernemingen die alles volgens de regels deden konden zo’n vergunning krijgen. Zo werd er gekeken naar de administratie, lonen en vergoedingen en arbeidsvoorwaarden. Dit om een standaard te zetten en om praktijken tegen te gaan van niet zo nette bureaus.
Vraag #6 (15-03-2018)
Wat is de Arbeidsvoorzieningswet van 1991?
De vorige keren had ik het over de TBA en de wet Arbeidsbemiddeling. In 1991 zijn deze twee wetten samengevoegd onder de nom Arbeidsvoorzieningswet. Door deze wijziging gaf men aan dat uitzendbureaus een nuttige en geaccepteerde rol hebben in het bij elkaar brengen van vraag en aanbod.


Vraag #7
(16-03-2018)

Hoe ziet de wereld van het uitzendbureau er tegenwoordig uit?

Naar mijn mening zorgen uitzendbureaus ervoor dat bedrijven op een gezonde manier flexibel kunnen blijven. Waar men vroeg veel kon werken bij pieken en vervolgens geen werk had bij de dalen, hebben deze mensen nu continue werk doordat een uitzendbureaus bij meerdere bedrijven deze pieken en dalen kunnen afwisselen.

Daarnaast zorgen sommige uitzendbureaus (die bijvoorbeeld een divers portefeuille hebben) dat mensen op een toegankelijke manier in aanraking kunnen komen met verschillende werkzaamheden. Dit geeft mensen de kans om nieuwe dingen te proberen.

Hoofdstuk 2: Voor- en Nadelen (klantperspectief)

Voordeel #1 (26-03-2018)

(Bijna) Altijd geschikt personeel

Naast een goede screening, hebben de meeste uitzendkrachten al een werkgeschiedenis en kunnen vrijwel direct worden ingezet zonder al te veel begeleiding. Wel zo fijn als opdrachtgever.

Voordeel #2 (27-03-2018)

Per direct opzegbaar

Veel uitzendbureaus werken met een uitzendbeding. Dit houdt in dat je als opdrachtgever controle hebt over de inzet van de uitzendkrachten. Als het werk bijvoorbeeld afneemt, kun je het aantal uitzendkrachten ook minderen. Wel zo flexibel.

Voordeel #3 (28-03-2018)

Weinig administratieve rompslomp

Uitzendkrachten zijn in dienst van het bureau. Dit betekent geen backoffice zaken voor jou. Dit regelt het bureau allemaal. Vaak moet je alleen nog wel uren goedkeuren en natuurlijk de rekeningen betalen ?

Voordeel #4 (29-03-2018)

Werving en Selectie

Uitzendbureaus zijn als ware ook werving en selectie ondernemingen. Doordat u alleen maar een geschikt bureau hoeft te vinden, bespaart u tijd en energie met het zoeken en spreken van diverse kandidaten.

Voordeel #5 (30-03-2018)

Een uitzendbureau met hulpstudenten

Een uitzendbureau met hulpstudenten in dienst is altijd een sterke keuze. Hulpstudenten hebben hun werkgedrag bewezen en zijn breed inzetbaar. Daarnaast zitten ze vol met kennis van de laatste trends op sociaal en academisch gebied.

Hulpstudentenvoordeel #1 (03-04-2018)

Voordelig

Het uurloon van een hulpstudent ligt vaak lager dan dat van een reguliere uitzendkracht. Hierdoor kunnen we jou als opdrachtgever een scherp tarief aanbieden.

Hulpstudentenvoordeel #2 (06-04-2018)

Fris perspectief

Met nog geringe bagage op zak, bieden studenten vaak een andere kijk op problemen. Ze komen vaak met de meeste creatieve ideeën en oplossingen!

Hulpstudentenvoordeel #3 (06-04-2018)

Breed inzetbaar

Studenten zijn vaak van verschillende markten thuis, wat hen ideaal maakt om op verschillende afdelingen in te zetten.

Hulpstudentenvoordeel #4 (06-04-2018)

Pakken zaken snel op

De meeste studenten zijn behoorlijk pienter en hebben minder begeleiding nodig dat menig men vaak denkt.